Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του ενοικιαζόμενου οχήματος εκτός Σαντορίνης.

Damigos Rent a Car - Rental Terms

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ο οδηγός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλαχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μια ημέρα. Ο πελάτης χρεώνονται κανονικά για την ολόκληρη μέρα σε περίπτωση καθυστέρησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Το προϋπολογιζόμενο κόστος της μίσθωσης προκαταβάλλεται. Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων απο Damigos Rent a Car.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων Damigos είναι ασφαλισμένοι έναντι τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (C.D.W.): ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου:
Στις 500 € καταβάλλοντας το ποσό των 9 € ανά ημέρα ενοικίασεις για τις κατηγορίες A, B, C
α) το ποσό των 12 € ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες C1 και κάτω.
β) Οπωσδήποτε οι ενοικιαστές δεν ασφαλίζονται για περιπτώσεις ζημιών σε κάρτερ, κιβώτιο ταχυτήτων, λάστιχα κ.α.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση, δωρεάν.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Εκτός ωρών γραφείου (08:00-21:00) επιβαρύνεται με 15 €

ΦΟΡΟΙ: 16% Φ.Π.Α. και 2% Δημοτικός Φόρος πληρώνεται από τον μισθωτή. (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)

ΒΕΝΖΙΝΗ: Πληρώνεται από τον μισθωτή.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
*Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Mobile Site | Η Εταιρία | Προσφορές | Τιμές | Υπηρεσίες | Σ.Ε. | Χρήσιμες Πληροφορίες | Επικοινωνία | Όροι | a rapidbounce project